Zadanie D001

Poprawa dostępności dworca kolejowego oraz Powiatowego Centrum Usług Medycznych dla pasażerów komunikacji miejskiej

Zadanie zawiera:

  1. utworzenie zatoki autobusowej wraz z peronem i wiatą przystankową
  2. utworzenie pasa "dojazdowego" dla autobusów włączających się do ruchu
  3. przebudowę obecnego układu drogi, pod dostosowanie do nowej organizacji ruchu

Problem braku przystanku autobusowego po wschodniej stronie ul. Żelaznej istnieje od dawna. Zabrakło go w planach podczas przebudowy ciągu ulic, a i później nie było możliwości jego utworzenia. Lokalizacja przystanku jest niezbędna ze względu na priorytet miejsca, w jakim się znajduje.

Newralgiczny punkt miasta, jakim jest dworzec główny oraz pobliskie Powiatowe Centrum Usług Medycznych sprawia, że potencjalne zapotrzebowanie na przystanek znacząco rośnie. Potrzebę utworzenia widzi większość kielczan, co potwierdza ilość uwag jakie docierają do Zarządu Transportu Miejskiego czy ilość podpisów pod petycjami pojawiającymi się w poprzednich latach.

Obecnie najbliższy przystanek (od dworca do al. IX wieków Kielc) znajduje się na ul. Czarnowskiej, czyli przy dworcu autobusowym. Odległość międzyprzystankowa wynosi ponad 800 metrów, a ogólnopolskim standardem jest odległość międzyprzystankowa do 200 metrów w ścisłym centrum miasta. Pobliska przychodnia, do której przyjeżdżają pacjenci z całego powiatu, znajduje się w miejscu, gdzie odległość do najbliższego przystanku jest stanowczo za duża. Osoby starsze lub niepełnosprawne mają więc do pokonania nie mały odcinek oraz wzniesienie, gdyż korzystać muszą z przystanku przy ul. Żytniej.

Utworzenie przystanku autobusowego we wskazanym miejscu jest rozwiązaniem niezwykle potrzebnym. Jego powstanie rozwikłałoby istniejący od kilku lat i rosnący z każdym rokiem problem. Pozwoli nie tylko zminimalizować czas dojścia pasażerów i podróżnych do dworca/przychodni, ale również stworzy dogodne warunki do korzystania z publicznego transportu zbiorowego i znacząco poprawi dostępność komunikacji miejskiej w tym rejonie, gdyż z przystanku korzystać będą również okoliczni mieszkańcy wielu ulic.

Jak zagłosować?

Aby zagłosować on-line należy wejśc na stronę budzetobywatelski.kielce.eu i wypełnić znajdujący się tam formularz.

Pamiętaj, by na stronie zaznaczyć odpowiednie zadanie!
Pamiętaj, by na stronie zaznaczyć odpowiednie zadanie!

Można również zagłosować w tradycyjny sposób - w tym celu należy pobrać formularz i go wydrukować a następnie uzupełnić.

Pamiętaj, by na formularzu zaznaczyć odpowiednie zadanie!
Pamiętaj, by na formularzu zaznaczyć odpowiednie zadanie!

Kim jesteśmy?

Projekt został przygotowany przez kieleckich społeczników, którzy zajmują się tematem komunikacji miejskiej oraz zrównoważonego transportu oraz od lat walczą o powstanie przystanku naprzeciwko dworca kolejowego.

Kielecka Platforma KomunikacyjnaStowarzyszenie Kieleckie InwestycjeKieleckie InwestycjeKielecki Rzecznik Osób Niezmotoryzowanych